Den Norske Kirke
Vardø kirkelige fellesråd

Fortsatt ikke fått deg sommerjobb?

Vardø menighet har ledig  Sommerjobb på kirkegårdene 
i perioden 30.juni-31.juli

Arbeidet består i å:
-klippe gress på kirkegårdene med gressklipper og kanteklipper 
-vask og renhold av utstyr
-være behjelpelig med annen forefallende arbeid på kirkegårdene
-være behjelpelig ved annen forefallende arbeid og renhold av menighetens bygg

Det vil bli gitt opplæring på bruk av utstyr.  
Arbeidstid: man - tors: kl 08:00-15:00, fre: kl 08:00-13:00

Du må være fylt 16 år, like å være ute og kunne jobbe selvstendig samt ta ansvar for ditt oppdrag.

Søknadsfrist: 28.juni 2020. 
Søknad sendes:  kirkeverge@vardo.kirken.no. 
Søknaden må inneholde:
Fullt navn, adr, fødsels- og personnr, bankkonto, mobilnr, e-postadr og hvilke uker du ønsker ferie.

Eventuelle spørsmål ta kontakt med kirkeverge Farstad, tlf  94 78 18 96 man-tors mellom kl 10:00-13:00

Av: Gunn Jøran Farstad   Publisert: 27.05.2019
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86