menighet

Trosopplæring

Trosopplæring – satsing på barn og unge 0 – 18 år. 


Vardøs lokale Trosopplæringsplanen inneholder 315 timer undervisning for
alle barn og unge i alderen 0 –18 år. 60–70 av disse timene er konfiramsjonsundervisning.


Ulike tiltak prøves ut i Vardø menighet:
Dåpsamtaler: Det første møtet for det nye barnet med menigheten.
Dåpsposer: Ved dåpen får fadderne en pose med tre gaver i. Disse åpnes ved 1, 2 og 3 år etter dåpen. Det vil bli knyttet tiltak til dette.
–Babysang: Barn mellom 0 – 36 mnd, sammen med en av foreldrene inviteres. Konseptet er for de små som deltar, men det er også et sosialt felleskap for de voksne. Musikk er viktig stimuli for barna.
–Kirketreff for 3–åringer: Barna blir gjennom fortelling, sang, lek og aktivitet kjent med bibelfortellinger og med kirkerommet.
– 4 års kirkebok: Barna inviteres til kirken oktober det året de fyller 4 år. Tema for aktivitet og gudstjeneste er skapelsen. Barna får lage et stot kunstverk som henges opp i kirken, og de får øve på noen av sangene som er i boken.
–Kirketreff for 4– og 5– åringer: Barna blir tatt med på en oppdagelsesferd gjennom kirken.
–Plastelina og bibelfortellinger for 5– og 6–åringer: Bli kjent med en bibelfortelling gjennom høytlesning og film, lage figurer i palstelina fra fortellingen mens vi snakker sammen om det vi har hørt.
–Engleverksted:
Ved Mikkelsmess inviteres 7–12 åringer til engleverksted i kirken eller på menighetshuset.
Barneklubben: Er et lavterskeltilbud for deg mellom 7 og 12–åringer. Bibelfortelling, formingsaktivitet, dramatiseringer, quiz, mat og leker.
Bibelteaterverksted for 12– og 13–åringer: Vi blir kjent med en bibelfortelling gjennom høytlesning og film. Etterpå dramatiseres den gjennom dukketeater eller spille rollene selv – eller gjøre noe helt annet.
 –Kirkens Nødhjelp: Opplegg for 14–åringer (–de som skal bli konfirmanter neste år) Informasjon om Kirkens Nødhjelp og konfirmasjonstiden.
–Konfirmasjonsundervisning: – gjennomføres med en kombinasjon av helgesamlinger og enkelttimer. Konfirmantene inviteres særskilt til en del gudstjenester. Til lærerverket brukes konfirmantbibel i undervisningen.
––Andre tiltak som ønskes utprøvd: Treffpunkt for ungdom etter konfirmasjonstiden

Å satse på barne– og ungdomsarbeid er kanskje det viktigste arbeidet vi kan gjøre i Vardø menighet. For det er å satse på fremtiden. 
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

 

 

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86