Den Norske Kirke
Vardø kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 11 april
Vardø kirke
søndag 25 april
Vardø kirke
søndag 9 mai
Vardø kirke
torsdag 13 mai
Vardø kirke
mandag 17 mai
Vardø Sykehjem
søndag 23 mai
Vardø kirke
søndag 6 juni
Vardø kirke
torsdag 24 juni
Vardø Sykehjem

Trosopplæring - satsing på barn og unge 0 - 18 år. 


Vardøs lokale Trosopplæringsplanen inneholder 315 timer undervisning for
alle barn og unge i alderen 0 -18 år. 60-70 av disse timene er konfiramsjonsundervisning.


Ulike tiltak prøves ut i Vardø menighet:
-Dåpsamtaler: Det første møtet for det nye barnet med menigheten.
-Dåpsposer: Ved dåpen får fadderne en pose med tre gaver i. Disse åpnes ved 1, 2 og 3 år etter dåpen. Det vil bli knyttet tiltak til dette.
-Babysang: Barn mellom 0 - 36 mnd, sammen med en av foreldrene inviteres. Konseptet er for de små som deltar, men det er også et sosialt felleskap for de voksne. Musikk er viktig stimuli for barna.
-Kirketreff for 3-åringer: Barna blir gjennom fortelling, sang, lek og aktivitet kjent med bibelfortellinger og med kirkerommet.
- 4 års kirkebok: Barna inviteres til kirken oktober det året de fyller 4 år. Tema for aktivitet og gudstjeneste er skapelsen. Barna får lage et stot kunstverk som henges opp i kirken, og de får øve på noen av sangene som er i boken.
-Kirketreff for 4- og 5- åringer: Barna blir tatt med på en oppdagelsesferd gjennom kirken.
-Plastelina og bibelfortellinger for 5- og 6-åringer: Bli kjent med en bibelfortelling gjennom høytlesning og film, lage figurer i palstelina fra fortellingen mens vi snakker sammen om det vi har hørt.
-Engleverksted:
Ved Mikkelsmess inviteres 7-12 åringer til engleverksted i kirken eller på menighetshuset.
Barneklubben: Er et lavterskeltilbud for deg mellom 7 og 12-åringer. Bibelfortelling, formingsaktivitet, dramatiseringer, quiz, mat og leker.
Bibelteaterverksted for 12- og 13-åringer: Vi blir kjent med en bibelfortelling gjennom høytlesning og film. Etterpå dramatiseres den gjennom dukketeater eller spille rollene selv - eller gjøre noe helt annet.
 -Kirkens Nødhjelp: Opplegg for 14-åringer (-de som skal bli konfirmanter neste år) Informasjon om Kirkens Nødhjelp og konfirmasjonstiden.
-Konfirmasjonsundervisning: - gjennomføres med en kombinasjon av helgesamlinger og enkelttimer. Konfirmantene inviteres særskilt til en del gudstjenester. Til lærerverket brukes konfirmantbibel i undervisningen.
--Andre tiltak som ønskes utprøvd: Treffpunkt for ungdom etter konfirmasjonstiden

Å satse på barne- og ungdomsarbeid er kanskje det viktigste arbeidet vi kan gjøre i Vardø menighet. For det er å satse på fremtiden. 
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86