menighet

KIRKE Stegelneset kapell

På sitt møte 10. oktober besluttet menighetsrådet å gjenåpne kapellet på Stegelneset. Kirkelige handlinger som vielser og gravferder vil nå kunne holdes fra kapellet også vinterstid.
 

Menighetsrådet har mottatt mange henvendelser fra folk som ønsker å benytte det koselige kapellet også vinterstid. Av ulike årsaker har en til nå måttet si nei til dette, hovedsakelig av økonomiske grunner. Nå er altså kapellet gjenåpnet for helårsbruk.

Selv om kapellet nå er gjenåpnet bør de familiene som skulle ønske å ha f.eks. gravferd fra kapellet, være klar over at kapellet ikke er isolert. Derfor er det vinterstid vanskelig å få en akseptabel innetemperatur i kapellet, uansett hvor god tid på forhånd varmen settes på.

Musikalsk sett vil det bli en dårligere løsning enn å benytte Vardø kirke, da det både er et nydelig orgel og et flott konsertflygel i kirka. Det er kun sitteplasser til 40 mennesker i kapellet. Dessuten er kapellet ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede, slik Vardø kirke til en viss grad er.

Stegelneset kapell 2
 
Men bortsett fra dette er det ingen tvil om at kapellet så absolutt egner seg best i en del sammenhenger, ikke minst der det ikke er for mange mennesker som skal delta i den kirkelige handlingen.

For menighetsrådet er det viktig å presisere at alle som ønsker det, naturligvis også skal kunne benytte Vardø kirke til vielser og gravferder. Den vil alltid stå til disposisjon for kommunens befolkning.

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

 

 

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86