Vardø kirkelige fellesråd
Meny

Forside

KALENDER

torsdag 13 mai
Vardø kirke
mandag 17 mai
Vardø Sykehjem
søndag 23 mai
Vardø kirke
søndag 6 juni
Vardø kirke
torsdag 24 juni
Vardø Sykehjem

Vil du ha sommerjobb?
Vardø menighet søker etter sommerhjelp
i perioden 15.juni - 20.august 2021
Les mer
Kirken åpner igjen
Følgende tiltak gjøres f.o.m. 15.apr 2021:
(Situasjonen vil vurderes fortløpende).
Les mer
Oppdaterte bestemmelser om gravferd i Vardø Sokn 23.mars 2021
Følgende bestemmelser er administrativt bestemt av kirkevergen i Vardø i samråd med anbefalinger fra FHI og   
er gjeldene fra dags dato frem til nærmere info blir gitt.Endringer med rød skrift.
Les mer
Til informasjon for deltakere.
I henhold til forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19 forskriften) § 13, er vi pålagt å føre oversikt over hvem som deltar på åpne arrangement i Vardø sokn. Dette for at helsemyndighetene skal kunne gjennomføre eventuell smitteoppsporing. 

Du vil derfor ved inngangen til våre kirkebygg bli forespurt om navn og telefon nummer av en ansatt eller frivillig i menigheten. Etter endt arrangement legges oversikt over deltakere i en lukket konvolutt og oppbevares på menighetskontoret.

Listen oppbevares i 14 dager i en safe og vil deretter destrueres.

Listen kan innenfor de 14 dager utleveres til helsemyndighetene ved behov for smitteoppsporing.

Les mer
Menighetsråd 2019 - 2023
Menighetsråd 2019-2023:
Faste medlemmer:

Leder:              Kirsten Lande Bargem
Nestleder:       Astrid Solfrid Stormo 
Rådsmedlem:  Trude Didriksen Valle
Rådsmedlem:  Elljan Agnete Johnsen 
Rådsmedlem:  Tore Jan Solstad
Rådsmedlem:  Toyni Vagelid
Rådsmedlem:  Kari Onseid

Varamedlemmer:
1.varamedlem: Lilly Fredrikke Gamst
2.varamedlem: Poul Johan Andreasen
3.varamedlem: Else-Marie Shalmi

Vardø kirkelig Fellesråd:
Vardø menighetsråd +
Repr for kommunen: Ole Dagfinn Klaudiussen
Vararepr:                    Svanhild Kristiansen
Les mer
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86