menighet

Nyheter

Kunngjøring av supplerende nominasjon

Frist for innlevering av forslag til kandidater ved supplerende nominasjon er 15. mai kl. 12:00

Vedlagte skjema skal brukes og må inneholde følgende informasjon

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse
  til dem som har underskrevet på forslaget.
 • Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende
  nominasjon skal være underskrevet av fem
  stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene
  skal være skrift på papir eller et skannet dokument.

Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som
bosatt i soknet når forslaget innleveres, må det ligge ved
en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil
være valgbar på valgdagen.

Godkjent forslag settes nederst på den endelige valglisten.

Valgstyret vil i møte 23. mai ta stilling til innkomne kandidater.


Skjema for forslag til kandidat - supplerende nominasjon menighetsrådsvalg

Skjemaet sendes til menighetskontoret epost: gunn.farstad@vardo.kirken.no og til leder for valgstyre Astrid Stormo epost: asstorm@online.no

Publisert av: Gunn Jøran Farstad den 04-05-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

 

 

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86