Vardø kirkelige fellesråd
Meny

Forside

KALENDER

søndag 24 desember
Kiberg Bedehuskapell
Vardø kirke
mandag 25 desember
Vardø kirke
søndag 7 januar
Vardø kirke
søndag 28 januar
Vardø kirke
søndag 11 februar
Kiberg Bedehuskapell
søndag 25 februar
Vardø kirke
søndag 10 mars
Vardø kirke
søndag 24 mars
Votteskarhytta
torsdag 28 mars
Vardø kirke

Nyheter

Kunngjøring av supplerende nominasjon

Frist for innlevering av forslag til kandidater ved supplerende nominasjon er 15. mai kl. 12:00

Vedlagte skjema skal brukes og må inneholde følgende informasjon

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse
  til dem som har underskrevet på forslaget.
 • Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende
  nominasjon skal være underskrevet av fem
  stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene
  skal være skrift på papir eller et skannet dokument.

Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som
bosatt i soknet når forslaget innleveres, må det ligge ved
en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil
være valgbar på valgdagen.

Godkjent forslag settes nederst på den endelige valglisten.

Valgstyret vil i møte 23. mai ta stilling til innkomne kandidater.


Skjema for forslag til kandidat - supplerende nominasjon menighetsrådsvalg

Skjemaet sendes til menighetskontoret epost: gunn.farstad@vardo.kirken.no og til leder for valgstyre Astrid Stormo epost: asstorm@online.no

Publisert av: Gunn Jøran Farstad den 04-05-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

 

 

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86