menighet

Nyheter

DET ÅRLIGE MENIGHETSMØTE

for Vardø menighet

MANDAG 20.juni -

2.pinsedag ca kl 19:00

Kveldsgudstjenesten  i

Vardø kirke kl 18:00

Saker til Årsmøtet må være menighetsrådet i hende senest 13.mai 2024

Publisert av: Gunn Jøran Farstad den 18-04-2024
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

 

 

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86