Vardø kirkelige fellesråd

Ungdom eller Pensjonist?

Vil du ha sommerjobb?
Vardø menighet søker etter sommerhjelp
i perioden 15.juni - 20.august 2021

Arbeidet består i å:
-klippe gress på kirkegårdene med gressklipper og kanteklipper
-vask og renhold av utstyr
-være behjelpelig med annen forefallende arbeid på kirkegårdene
-være behjelpelig ved annen forefallende arbeid og renhold av menighetens bygg
Det vil bli gitt opplæring på bruk av utstyr.
Arbeidstid: man - tors: kl 08:00-15:00, fre: kl 08:00-13:00
Du må være pliktoppfyllende, fylt 16 år, like å være ute og kunne jobbe selvstendig samt ta ansvar for ditt oppdrag.
Søknadsfrist: 1.juni 2021
Søknad sendes: kirkeverge@vardo.kirken.no.
SØKNADEN MÅ INNEHOLDE:
Fullt navn, adr, fødsels- og personnr, bankkonto, mobilnr, e-postadr og hvilke uker du ønsker ferie.
Eventuelle spørsmål sendes epost: kirkeverge@vardo.kirken.no

Av: Gunn Jøran Farstad   Publisert: 04-05-2021
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kirkens nødhjelp
Konfirmant
Menighetsfakultetet i Oslo
Misjonshøgskolen i Stavanger
Kontaktinfo

 

 

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86