Den Norske Kirke
Vardø kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 11 april
Vardø kirke
søndag 25 april
Vardø kirke
søndag 9 mai
Vardø kirke
torsdag 13 mai
Vardø kirke
mandag 17 mai
Vardø Sykehjem
søndag 23 mai
Vardø kirke
søndag 6 juni
Vardø kirke
torsdag 24 juni
Vardø Sykehjem

UTSATT!

Menighetsmøte 11.april 2021 - e.gudstjenesten
Kl 11:00 Prøvegudstjeneste - reform 2019

Sakliste:
M-sak 01/21 Gjennomføring av gudstjenestereformen 2019
Menighetsrådet har ansvar for å utarbeide forslag til og vedta lokal grunnordning for
menighetens  gudstjenesteliv.

Noe av endringene i liturgien som menighetsrådene nå skal vedta er følgende:
• Menigheten skal stå under inngangssalmen, hilsen og utgangssalme
• Samlingsbønn med kirkeårsvariable ledd er obligatorisk.
• I evangelieleddet er hallelujaomkved videreført. Det åpnes for at det kan være en salme eller salmevers som inneholder halleluja.
• Et tydeligere skille mellom forbønn og bønnevandring.
• Den liturgiske musikken består av tre hovedserier, samt en festserie og en fasteserie.
• Flere kan delta som medliturger, og medliturgen (e) får en tydeligere rolle gjennom hele gudstjenesteforløpet.
• -Språklige og strukturelle justeringer.

Gudstjenesten søndag 11.april vil bli gjennomført i henhold til reformen.
Vardø menighetsråd har ytret ønske om at reformen som skal brukes i Vardø  - er mest mulig lik den som ellers brukes i Varanger.

Av: Gunn Jøran Farstad   Publisert: 09.03.2021
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86