Den Norske Kirke
Vardø kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 17 januar
Vardø kirke
søndag 31 januar
Vardø kirke
søndag 14 februar
Kiberg Bedehuskapell
søndag 28 februar
Vardø kirke

Oppdaterte bestemmelser om gravferd i Vardø Sokn 09.11.2020

Følgende bestemmelser er administrativt bestemt av kirkevergen i Vardø i samråd med anbefalinger fra FHI og lokal helsemyndighet og er gjeldene fra dags dato frem til nærmere info blir gitt.Endringer med rød skrift.

• Begravelser gjennomføres fra Vardø kirke og Kiberg bedehus
• Antall deltakere er fastsatt til: Vardø kirke - maks 50 pluss medvirkende  og Kiberg bedehus maks 20 pluss medvirkende. Dette tallet kan bli justert fortløpende i samråd med kommuneoverlegen.
• De som deltar i gravferden skal sitte spredt i lokalet (1 meters avstand) og ikke håndhilse eller klemme hverandre.
• Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges
• Vi anmoder begravelsesbyråene om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.
• Gravferden avsluttes med jordpåkastelse i inne. Familie (maks 4 eller etter avtale med gravferdsmyndigheten i Vardø) bærer kisten til graven for senking og graven lukkes. 
• Resten av gravfølget kan følge med ut på kirkegården, og observere på avstand, men ikke bli med til selve graven
• Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ordinær seremoni, er det andre alternative muligheter som urnebegravelse etter kremasjon. Denne kan gjennomføres når det er mulig og senest innen 6 måneder, fristen på 6 måneder kan utvides ved behov.
• Det er bestemt at livestreaming fra seremonier opphører 1.juni og vi har følgende retningslinjer:
o Det gjøres en avtale om livestreaming med prest i forkant av seremonien.
o Byrå eller pårørende har selv ansvar for den teknologiske løsningen.
o Livestreamingen skal vise færrest mulig personer i lokalet og skal kun vise alterområdet.
Til informasjon for deltakere
- I henhold til forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19 forskriften) § 13, er vi pålagt å føre oversikt over hvem som deltar på åpne arrangement i Vardø sokn. Dette for at helsemyndighetene skal kunne gjennomføre eventuell smitteoppsporing. 
-Du vil derfor ved inngangen til våre kirkebygg bli forespurt om navn og telefon nummer av en ansatt eller frivillig i menigheten. Etter endt arrangement legges oversikt over deltakere i en lukket konvolutt og oppbevares på menighetskontoret.
-Listen oppbevares i 14 dager og vil deretter destrueres.
-Listen kan innenfor de 14 dager utleveres til helsemyndighetene ved behov for smitteoppsporing.
 
Vardø kirkelige fellesråd vil på forhånd takke alle som er aktive i arbeidet med smittevern og samarbeider med oss om dette.
 
Gunn Jøran Farstad
Kirkevergen i Vardø
Mobil: 94 78 19 86
 
 .

Av: Gunn Jøran Farstad   Publisert: 09.11.2020
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86