Den Norske Kirke
Vardø kirkelige fellesråd

Oppdaterte bestemmelser om gravferd i Vardø Sokn 09.11.2020

Følgende bestemmelser er administrativt bestemt av kirkevergen i Vardø i samråd med anbefalinger fra FHI og lokal helsemyndighet og er gjeldene fra dags dato frem til nærmere info blir gitt.Endringer med rød skrift.

• Begravelser gjennomføres fra Vardø kirke og Kiberg bedehus
• Antall deltakere er fastsatt til: Vardø kirke - maks 50 pluss medvirkende  og Kiberg bedehus maks 20 pluss medvirkende. Dette tallet kan bli justert fortløpende i samråd med kommuneoverlegen.
• De som deltar i gravferden skal sitte spredt i lokalet (1 meters avstand) og ikke håndhilse eller klemme hverandre.
• Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges
• Vi anmoder begravelsesbyråene om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.
• Gravferden avsluttes med jordpåkastelse i inne. Familie (maks 4 eller etter avtale med gravferdsmyndigheten i Vardø) bærer kisten til graven for senking og graven lukkes. 
• Resten av gravfølget kan følge med ut på kirkegården, og observere på avstand, men ikke bli med til selve graven
• Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ordinær seremoni, er det andre alternative muligheter som urnebegravelse etter kremasjon. Denne kan gjennomføres når det er mulig og senest innen 6 måneder, fristen på 6 måneder kan utvides ved behov.
• Det er bestemt at livestreaming fra seremonier opphører 1.juni og vi har følgende retningslinjer:
o Det gjøres en avtale om livestreaming med prest i forkant av seremonien.
o Byrå eller pårørende har selv ansvar for den teknologiske løsningen.
o Livestreamingen skal vise færrest mulig personer i lokalet og skal kun vise alterområdet.
Til informasjon for deltakere
- I henhold til forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19 forskriften) § 13, er vi pålagt å føre oversikt over hvem som deltar på åpne arrangement i Vardø sokn. Dette for at helsemyndighetene skal kunne gjennomføre eventuell smitteoppsporing. 
-Du vil derfor ved inngangen til våre kirkebygg bli forespurt om navn og telefon nummer av en ansatt eller frivillig i menigheten. Etter endt arrangement legges oversikt over deltakere i en lukket konvolutt og oppbevares på menighetskontoret.
-Listen oppbevares i 14 dager og vil deretter destrueres.
-Listen kan innenfor de 14 dager utleveres til helsemyndighetene ved behov for smitteoppsporing.
 
Vardø kirkelige fellesråd vil på forhånd takke alle som er aktive i arbeidet med smittevern og samarbeider med oss om dette.
 
Gunn Jøran Farstad
Kirkevergen i Vardø
Mobil: 94 78 19 86
 
 .

Av: Gunn Jøran Farstad   Publisert: 09.11.2020
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86