Den Norske Kirke
Vardø kirkelige fellesråd

Menighetsrådsmøte 6.feb:

Tema som ble diskutert:
-Bedehuset i Kiberg og hvilken stor betydning det har for lokalsamfunnet.
-Samarbeid med Vardø frivillighet sentral og møteplass
-Tilbud på menighetshuset til ungdom

Av: Gunn Jøran Farstad   Publisert: 11.02.2020
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86