Den Norske Kirke
Vardø kirkelige fellesråd

Kirkevalget 2015 og forhåndstemming

14.september 2015 i Vardø sokn

Ved kirkevalget 2015 skal det velges menighetsråd og leke medlemmer til Nord-Hålogaland bisåedømmeråd.

Valget finner sted:

                          Mandag 14.september kl 15:00 - 21:00 på Kiberg Grendehus

                          Mandag 14.september kl 09:00 - 21:00 på Flerbrukshuset


Velgere som er forhindret fra å møte fram til nevnte tid kan forhåndsstemme

menighetskontoret (helsesenteret) i perioden 10.august til 11.september.

Stemmeberettige ved valget er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år,

eller som fyller 15 år i 2015.

Opplysninger om kandidatene finnes på www.kirkevalget.no

Av: Leidulv Grimstad   Publisert: 10.08.2015
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86