Den Norske Kirke
Vardø kirkelige fellesråd
Meny

Kirkelige handlinger

Dåp
KALENDER

søndag 11 april
Vardø kirke
søndag 25 april
Vardø kirke
søndag 9 mai
Vardø kirke
torsdag 13 mai
Vardø kirke
mandag 17 mai
Vardø Sykehjem
søndag 23 mai
Vardø kirke
søndag 6 juni
Vardø kirke
torsdag 24 juni
Vardø Sykehjem

Det er mange som går med planer om å gifte seg når man har funnet den en ønsker å dele resten av livet med. Her i Kiberg og Vardø finnes det flere muligheter, og det trenger slettes ikke å bli så dyrt og omstendelig som man gjerne tror. Vi har samlet de opplysningene dere trenger her. ELEKTRONISK INNMELDING TIL VIGSEL KAN NÅ SKJE HER

Benytt lenken til høyre her for elektronisk innmelding til vigsel. Det er den raskeste og enkleste måten å gjøre det på, og dere vil bli kontaktet fra menighetskontoret for bekreftelse av ønsket dato for vielsen. Merk at skjemaene som skal sendes likningskontoret må sendes dit i god tid i tillegg.

- Mange har veldig store ambisjoner når det kommer til bryllup, sier sokneprest Tormod van der Hagen. Han tror det kan være noe av grunnen til at en del kvier seg for å ta det store steget.

- Jeg tror det er viktig at vi løfter fram vielsen som noe som står på egne bein. Det er slettes ikke nødvendig med et stort og kostbart kirkebryllup med fest for 70 gjester etterpå. Men jeg unner alle par som vet at de vil satse på hverandre å oppleve den store gleden og den tryggheten som et offentlig troskapsløfte gir. Dessuten er det jo veldig romantisk da", avslutter soknepresten med et smil.

Han ønsker flere brudepar hjertelig velkommen!

 

Vielsen kan gjerne skje i kapellet på Stegelneset med bare de aller nærmeste til stede. Kanskje bare brudeparet og forloverne? Det kan gjerne være en hemmelighet på forhånd, så kan man jo overraske venner og familie med den gode nyheten etterpå.

Eller vielsen kan skje i vår flotte kirke - med familie og venner, og med en romantisk bryllupsfest etterpå.

Kiberg bedehus er heller ikke noe dumt sted å gifte seg. En flott ramme rundt en viktig dag.

 

Til høyre her finnes alt man trenger av skjemaer og informasjon, samt innvendige bilder fra kirkehusene i Vardø menighet Det er ellers bare å kontakte menighetskontoret.

- - - - -

Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap – og når en godkjent vigselsperson erklærer at ekteskapet har offentlig gyldighet.

En ekteskapsinngåelse kan skje borgelig eller kirkelig – juridisk sett er det ingen forskjell. Men en kirkelig vigsel har et kristent perspektiv i tillegg til den juridiske siden. Handlingen har preg av å være en gudstjeneste. Det blir lest bibeltekster om ekteskapet og det blir bedt for dem som gifter seg. Ektepar som er viet borgelig, kan i ettertid velge å ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

 

Vigselsordningen

Vigselsordningen som brukes i Den norske kirke, åpner for at brudeparet selv kan være med på utformingen av seremonien.
Ordingen gir rom for at noen fra bryllupsfølget kan medvirke ved noen av de liturgiske leddene. En kan legge inn i handlingen musikk eller høytlesning, eventuelt kombinert med tenning av lys. Blant de kulturelle innslagene kan det også åpnes for elementer som understreker brudeparets etniske bakgrunn.

Salmer og sanger må på forhånd godkjennes av forrettende prest, og det musikalske stoffet av kantor/organist.

Hvis den ene part tilhører et annet kirkesamfunn enn Den norske kirke, kan det etter godkjenning av biskopen åpnes for deltakelse fra vedkommende kirkesamfunn.

Både når det gjelder medvirkning fra andre kirkesamfunn og kulturelle innslag, skal de tilpasses vigselshandlingens gudstjenestlige karakter og ikke bryte med Den norske kirkes trosgrunnlag.

 

Muligheter for egen deltakelse

Brudeparet og brudefølget har mulighet for å delta ved flere liturgiske ledd i vigselshandlingen:

Prosesjonen
Skal brudeparet gå inn sammen eller skal bruden gå inn sammen med en representant for familien? Skal det være med brudepiker og brudesvenner? Dersom det er ønskelig, kan brudeparet, én eller begge, forloverne, representant(er) for familiene, liturg (prest) gå inn i kirken i prosesjon.

Skriftlesninger
Det kan velges mellom flere foreslåtte bibeltekster, eller fritt fra andre bibeltekster som passer. Er det et tema som betyr noe spesielt for brudeparet? Bibeltekstene kan leses av medlemmer av bryllupsfølget. Skal bror eller søster av brudeparet lese? Mor og/eller far? Forloverne? Venner? Andre i familien? Eller vil brudeparet helst at presten skal lese?
Eksempler på tekster som kan velges:
Salmenes bok 23;
Salomos høysang 8,6-7a;
Matteus 6,25-34;
Joh 15,9-12[-17];
1. Korinterbrev 13;
Kolosserbrevet 3,12b-14.

Salmer
Brudeparet kan være med på å velge salmene som skal synges under vigselen.
Eksempler på salmer som egner seg godt:
Nå la oss takke Gud med hjerte munn og hender, Norsk Salmebok 299/300
Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære, Norsk Salmebok 301/302
Alt står i Guds faderhånd, Norsk Salmebok 308
Himmelske Fader, herleg utan like, Norsk Salmebok 311
Kjærlighet fra Gud, Norsk Salmebok 669
Herre over alle slekter, Norsk Salmebok 674
Vi rekker våre hender frem som tomme skåler, Norsk Salmebok 710
Guds godhet sang i sinnet, Salmer 1997 98
O Ipmil, buressivdnit dál dán bára, Salmer 1997 273
Å Gud, velsigna desse to som står for dine augo, Salmer 1997 273

Ekteskapsløftene
En kan velge mellom to måter å avlegge ekteskapsløftene på. Den ene måten er at presten stiller to spørsmål til hver av brudefolkene, som de svarer ja på. Den andre måten er at brudefolkene selv fremsier ekteskapsløftene ved å gjenta dem etter presten:
Jeg tar deg NN til min ektefelle. Jeg vil elske og ære deg, og bli trofast hos deg i gode og onde dager, inntil døden skiller oss.

Overrekkelse av ringer
Hvis brudeparet vil, kan de velge å gi hverandre ringer under vigselshandlingen. Overrekkelsen kan skje ved at ringene settes på etter at presten har sagt:
Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om troskap. Alternativt kan det skje ved at brud og brudgom ledsager overrekkelsen av ringene ved selv å fremsi følgende etter presten: NN, jeg gir deg denne ring som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap. Hvilket alternativ ønsker brudeparet?

Forbønn for brudeparet
Brudeparet kommer fram til alterringen og kneler under forbønnen. I tillegg til presten kan eventuelt også andre i følget delta i forbønnen med håndspåleggelse. Det er mulig å velge mellom to ulike forbønner, og det kan tilføyes en fritt formulert bønn som for eksempel brudeparet selv har vært med på å utforme eller velge ut. Her kan de gi uttrykk for sine håp og tanker for livet som ligger foran dem. Det er mulig å tenne lys under forbønnen. Hvem skal tenne lys? Og hvordan skal lystenningen skje? Det kan også synges en bønnesalme mens brudeparet kneler på alterringen. Hva ønsker brudeparet?

Musikk/symbolhandlinger
Deltakere i bryllupsfølget og andre kan medvirke med musikk, høytlesning eller andre kulturelle innslag. Her gis mulighet for kreativitet og deltakelse for å gjøre vigselshandlingen enda mer personlig. Det kan for eksempel åpnes for elementer som understreker brudeparets etniske bakgrunn. Der den ene part har en annen kirkelig tilhørighet enn Den norske kirke, kan det her åpnes for deltakelse fra vedkommende kirkesamfunn.

Bryllupsmesse
Det er også mulighet for at kirkebryllup feires som en messe, det vil si at det inngår nattverd i kirkebryllupet. Ønsker brudeparet dette?

 

Praktiske opplysninger om vigsel:

Hvor henvender vi oss når vi vil gifte oss i Den norske kirke?
Henvend dere til menighetskontoret i Vardø i god tid på forhånd.

Hvordan får vi grønt lys for at vi kan gifte oss med hverandre?
Det er Folkeregisteret som undersøker om paret som vil gifte seg, oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Ekteskapsloven ble endret i 2004 slik at prester og andre med vigselsrett ikke lenger står for prøvingen av ekteskapsvilkårene.
Brudeparet må selv skaffe ”Prøvingsattest/Melding om vigsel” fra Folkeregisteret, og ta den med til vedkommende som skal stå for selve vigselen. Benytt linkene til høyre på denne siden for å hente skjemaene.

Kan vi gifte oss i den kirken vi vil?
Hvis dere vil gifte dere i en annen kirke enn kirken på hjemstedet, tar dere kontakt med prestekontoret/menighetskontoret der dere vil gifte dere. Adresseopplysninger og telefonnummer finnes i telefonkatalogen eller under "Finn menighet" på www.kirken.no
Adgangen kan være begrenset hvis det er en populær kirke å gifte seg i. Dere må som regel også betale en avgift hvis dere velger vigsel i en annen kirke enn i menigheten dere geografisk tilhører.
I Den norske kirke kan dere bare gifte dere i en kirke eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.
Hvis dere vil gifte dere i en sjømannskirke i utlandet, tar dere kontakt på e-post med den aktuelle sjømannskirken via nettstedet www.sjomannskirken.no, eller sender et e-brev til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet: adm@sjomannskirken.no, telefon 55 55 22 55.

Hva hvis en av oss er medlem i et annet trossamfunn eller tilhører en annen religion?
At en av brudefolkene er medlem i Den norske kirke, vil normalt være tilstrekkelig for at vigsel kan skje i kirken. Den enkelte prest har imidlertid anledning til å nekte å vie brudefolkene dersom en av dem ikke tilhører Den norske kirke. Kirkelig vigsel kan ikke kreves dersom ingen av brudefolkene tilhører Den norske kirke. Ved vigsel i Den norske kirke må en følge liturgien og ordningene for vigsel i Den norske kirke.

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86