Vardø kirkelige fellesråd
Meny

Kirkelige handlinger

Dåp
KALENDER

søndag 11 juni
Vardø kirke
søndag 25 juni
Vardø kirke
søndag 2 juli
Steglnes kapell
søndag 23 juli
Hamningberg Kirkerom
søndag 30 juli
Kiberg Bedehuskapell

INFO Konfirmasjon

Konfirmasjon

Konfirmasjonen er kirkens viktigste ungdomsarbeide

Årlig er det omkring 40.000 konfirmanter i Den norske kirke i hele landet.
I Vardø kommune er det vanligvis ca. 280 konfirmanter i året.

Konfirmasjonstiden går som oftest over ett semester mens de unge går i 9. klasse. Presten eller kateketen leder kirkens konfirmasjonsundervisning som kan omfatte klasseundervisning, gruppesamlinger, leirer og gudstjenester.

Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter. Konfirmanten ses mer som objekt enn som subjekt i konfirmasjonsgudstjenesten.

Kirkemøtet 1997 vedtok revidert Plan for konfirmasjonstiden. Her settes konfirmasjonstiden i sammenheng med kirkens dåpsopplæring. Konfirmasjonstiden defineres som avslutningen av kirkens dåpsopplæringsprogram.

I samsvar med oppdraget fra Kirkens Herre døper kirken barna når de som bringer dem til dåpen, vil at barna skal døpes og oppdras i den kristne forsakelse og tro. I henhold til dette venter kirken at alle som er døpt som barn, blir ført inn i kirkens dåpsopplæring og tar del i den fastsatte ordning for konfirmasjonstiden.

Opplæringen i konfirmasjonstiden er en viktig del av kirkens arbeid med å oppfylle sitt ansvar for dem som er døpt: Kirken vil be for de unge, undervise dem og hjelpe dem til å leve som kristne i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste.
Unge som ikke er døpt, kan ta del i programmet for konfirmasjonstiden. Men dersom de ønsker å delta fullt ut i den avsluttende konfirmasjonsgudstjeneste, må dåp finne sted før denne.
Deltagelse i menighetens gudstjenester er en vesentlig del av konfirmantforberedelsen.

Døpte konfirmanter som ikke allerede deltar i nattverden, kan få adgang til dette når de er undervist om sakramentet eller har fått en sjelesørgerisk veiledning om det.

Menigheten har medansvar for de unge i konfirmasjonstiden. Konfirmantene tas derfor med i forbønnen i høymessen.
I konfirmasjonstiden er det følgende spesielle gudstjenester:

Les mer her
·
Plan for konfirmasjonstiden
·
Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene
·
Gudstjeneste med samtale med konfirmantene
·
Konfirmasjonsgudstjeneste med forbønn for den enkelte

I presentasjonsgudstjenesten, som er den første høymesse i konfirmasjonstiden, fremstilles konfirmantene for menigheten. Så vidt mulig holdes det også dåp.

(Bearbeidet kilde: Kirkens informasjonstjeneste)

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

 

 

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86