Vardø kirkelige fellesråd

VISITAS

Biskop Olav Øygard

kommer på visitas til Vardø 8.-12.juni 2022.

I den forbindelse er alle

velkommen til:

Onsdag 8.juni:

Kl 12:00 Middagsbønn i Vardø kirke

Kl 18:30 Kveldsgudstjeneste i Kiberg bedehus

    m/enkel kirkekaffe 

Torsdag 9.juni:        

Kl 09:00 Morgensang i Vardø kirke 

Fredag 10.juni:        

Kl 08:30 Morgensang i Vardø kirke 

Kl 12:00-14:00 Mingling i Glasshuset

Kom og møt Biskop og den nye soknepresten i Vardø                                 

Det vil bli servering av kaffe og kaker

Lag og foreninger oppfordres til å møte.

Søndag 12.juni:

Kl 12:00 Visitasgudstjeneste v/Biskop Olav Øygard,

sogneprest Berit Kristin Klevmoen og prost Jan Brastein,

m/kulturelt innslag

Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe i lokalene til Frelsesarmeen.

Av: Gunn Jøran Farstad   Publisert: 28-05-2022
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kirkens nødhjelp
Konfirmant
Menighetsfakultetet i Oslo
Misjonshøgskolen i Stavanger
Kontaktinfo

 

 

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86