Vardø kirkelige fellesråd
Meny

Forside

KALENDER

mandag 17 mai
Vardø Sykehjem
søndag 23 mai
Vardø kirke
søndag 6 juni
Vardø kirke
torsdag 24 juni
Vardø Sykehjem

Oppdaterte bestemmelser om gravferd i Vardø Sokn 23.mars 2021

Følgende bestemmelser er administrativt bestemt av kirkevergen i Vardø i samråd med anbefalinger fra FHI og   
er gjeldene fra dags dato frem til nærmere info blir gitt.Endringer med rød skrift.

• Begravelser gjennomføres fra Vardø kirke og Kiberg bedehus
• Antall deltakere er fastsatt til: Vardø kirke - maks 50 pluss medvirkende  og Kiberg bedehus maks 10 pluss medvirkende. Dette tallet kan bli justert fortløpende.
• De som deltar på arrangementet skal sitte på fast tildelt plass  (2 meters avstand - målt fra skulder til skulder ) under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet.
• Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges
• Vi anmoder begravelsesbyråene om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.
• Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ordinær seremoni, er det andre alternative muligheter som urnebegravelse etter kremasjon. Denne kan gjennomføres når det er mulig og senest innen 6 måneder, fristen på 6 måneder kan utvides ved behov.
• Det er tillatt med livestreaming fra gravferdseremonier 
o Det gjøres en avtale om livestreaming med prest i forkant av seremonien.
o Byrå eller pårørende har selv ansvar for den teknologiske løsningen.
o Livestreamingen skal vise færrest mulig personer i lokalet og skal kun vise alterområdet.
Til informasjon for deltakere
- I henhold til forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19 forskriften) § 13, er vi pålagt å føre oversikt over hvem som deltar på åpne arrangement i Vardø sokn. Dette for at helsemyndighetene skal kunne gjennomføre eventuell smitteoppsporing. 
-Du vil derfor ved inngangen til våre kirkebygg bli forespurt om navn og telefon nummer av en ansatt eller frivillig i menigheten. Etter endt arrangement legges oversikt over deltakere i en lukket konvolutt og oppbevares på menighetskontoret.
-Listen oppbevares i 14 dager og vil deretter destrueres.
-Listen kan innenfor de 14 dager utleveres til helsemyndighetene ved behov for smitteoppsporing.
 
Vardø kirkelige fellesråd vil på forhånd takke alle som er aktive i arbeidet med smittevern og samarbeider med oss om dette.
 
Gunn Jøran Farstad
Kirkevergen i Vardø
Mobil: 94 78 19 86
 
 .

Av: Gunn Jøran Farstad   Publisert: 23-02-2021
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86