Den Norske Kirke
Vardø kirkelige fellesråd

Fravær

Menighetskontoret er ikke beannet i perioden 2.-19.mai pga ferieavvikling.
Mail kan sendes til kirkeverge@vardo.kirken.no

Av: Gunn Jøran Farstad   Publisert: 30.04.2019
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86