Den Norske Kirke
Vardø kirkelige fellesråd
Meny

Dåp

Kirkelige handlinger

Dåp
KALENDER

søndag 13 desember
11:00 Lysmesse
Vardø kirke
torsdag 24 desember
Vardø kirke
Vardø kirke
Vardø Sykehjem
fredag 25 desember
Vardø kirke
lørdag 26 desember
Vardø Sykehjem

Her finner nybakte foreldre informasjon om hvordan de skal gå fram når de ønsker barnet sitt døpt i Kiberg eller Vardø. Du kan også laste ned vår nye dåpsfilm. INNMELDING TIL DÅP KAN NÅ SKJE ELEKTRONISK HER

Benytt lenken til høyre her for elektronisk innmelding til dåp. Det er den raskeste og enkleste måten å gjøre det på, og dere vil bli kontaktet fra menighetskontoret for bekreftelse av dåpsdatoen dere har ønsket.

Kjære foreldre! Dåp

Gratulerer med den lille!

Nå er ventetiden over og et nytt menneske har sett dagens lys. Den lille er avhengig av mamma og pappa i mange år framover. Først og fremst trenger barnet all den kjærlighet og trygghet dere foreldre kan gi.

Dere ønsker som foreldre å gi barna det beste. De fleste norske foreldre bærer barna sine til dåp. Vi kan også si at de bærer dem til Jesus.

I dåpen vil Jesus gi barna et helt nytt liv – de får del i Guds frelse og blir tatt inn i den kristne kirke, som vi sier i dåpsliturgien. Barnet blir medlem i Guds familie på jorden og innlemmet i menigheten vår. Det blir medlem av Den norske kirke.

Etter lov og gammel skikk skal det være minst to faddere til stede (2-6 faddere totalt). Foreldrene teller ikke med i antallet. Fadderne har en viktig oppgave og de bør velges med omtanke. De skal være vitner om at barnet er døpt med den kristne dåp, de skal be for barnet og hjelpe til med den kristne oppdragelsen.

Fadderne må være over 15 år og skal normalt tilhøre et luthersk kirkesamfunn.

Ta kontakt med menighetskontoret før dåpsdagen er bestemt. Dåpen foregår i gudstjenesten, vanligvis i begynnelsen. Oversikt over når det er gudstjenester finner dere på denne nettsiden, klikk på ”Gudstjenester” på toppen av siden. Dere kan også ringe menighetskontoret.

Innmelding til dåp bør skje i god tid før dåpsdagen, senest 3 uker på forhånd. Husk også å sende navnevalgskjemaet i retur til folkeregisteret innen samme frist. Skal dåpen foregå i en annen menighet, skal likevel innmeldingen skje hit dersom dere er folkeregistrert som bosatt i Vardø kommune. Bor dere en annen plass og ønsker dåp her, tar dere kontakt både med menighetskontoret på hjemstedet og hit for å avklare dåpsdagen.

Før selve dåpen finner sted ønsker presten å møte dere. En slik dåpssamtale foregår enten på kontoret eller hjemme hos dere. Presten vil samtale med dere om dåpshandlingen, hva dere forplikter dere til når dere døper barnet, og gå igjennom ordningen for dåp m.m. Kanskje har dere også noen spørsmål? Dersom dere bor en annen plass, blir dåpssamtalen med den lokale presten på hjemstedet selv om dere skal ha dåp her.

Denne samtalen holdes normalt den siste uken før dåpsdagen. Vi ringer og avtaler tid når dåpsdagen nærmer seg dersom dere bor her. Kontortiden er normalt tirsdag og onsdag kl. 10 – 14. - Tlf. 78 98 75 05

Med dette ønsker vi dere hjertelig velkomne til kirken med barnet. Guds velsignelse over barn og hjem !

Til høyre finner dere påmeldingsskjemaet som skal benyttes når man vil melde barnet sitt til dåp i Vardø menighet. Det kan sendes til Vardø menighet, PB 61, 9950 Vardø eller leveres på menighetskontoret i 2. etg. på Helsesenteret. Det kan også fakses til oss på fax 789 87 360, eller opplysningene skjemaet ber om kan sendes inn på epost ved å benytte lenken i høyre spalte her. 

 
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86