Meny
Menighetsråd
Konfirmant
9-13 klubb
Trosopplæring
For slektsgranskere
 

Nye bestemmelser om gravferd i Vardø Sokn 30.03.2020

• Alle begravelser gjennomføres fra hovedkirken, Vardø kirke.
• Antall deltakere er fastsatt til kun nærmeste familie og maks 20. Dette tallet kan bli justert fortløpende i samråd med kommuneoverlegen.
• De som deltar i gravferden skal sitte spredt i lokalet (2 meters avstand) og ikke håndhilse eller klemme hverandre.
• Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges
• Vi anmoder begravelsesbyråene om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.
• Gravferden avsluttes med jordpåkastelse i kirka. Familie (maks 4 eller etter avtale med gravferdsmyndigheten i Vardø) bærer kisten til begravelsesbilen og kisten transporteres til kirkegården for senking og graven lukkes.
• Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ordinær seremoni, er det andre alternative muligheter som urnebegravelse etter kremasjon. Denne kan gjennomføres når det er mulig og senest innen 6 måneder, fristen på 6 måneder kan utvides ved behov.
• Det er bestemt at det åpnes opp for livestreaming fra seremonier og vi har følgende retningslinjer
    o Det gjøres en avtale om livestreaming med prest i forkant av seremonien.
    o Byrå eller pårørende har selv ansvar for den teknologiske løsningen.
    o Livestreamingen skal vise færrest mulig personer i lokalet og plassering i kirken vil være fra galleriet og skal kun vise alterområdet.
 
Vardø kirkelige fellesråd vil på forhånd takke alle som er aktive i arbeidet med smittevern og samarbeider med oss om dette.
 
Gunn Jøran Farstad
Kirkevergen i Vardø
Mobil: 94 78 19 86
 
 

  
Av: Gunn Jøran Farstad   Publisert: 30.03.2020
 
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86              

Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

 

Copyright © 2015 Vardø kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no